Společentsví aktivních mužů www.s-a-m.cz

Rodinné centrum Provázek www.rcprovazek.cz

 Křesťanská psychologická poradna  http://enganim.webnode.cz/